MINERAŁY OKOLIC KAMIENNEJ GÓRY

MINERAŁY OKOLIC KAMIENNEJ GÓRY

MINERAŁY występujące w okolicy Kamiennej Góry:
• Ankeryt – najprawdopodobniej może być obecny w melafirach,
• Amfibole – hornblenda – w melafirach obecne są kryształy o wielkości 20-30 mm,
• Ankeryt – występuje w geodach melafirów,
• Dolomit – bez bliższych danych,
• Goethyt – znany z melafirów,
• Kalcyt – w melafirach obecne są kryształy o średnicy do 4 cm,
• Kaolinit – jego wystąpienia znane są z melafirów,
• Kwarc – melafiry, góra Bukowina,
• Ametyst – j.w.,
• Chalcedon – j.w.,
• Jaspis – w piaskowcach obecne są otoczaki tego minerału,
• Opal – melafir, góra Bukowina,
• Limonit – j.w.,
• Malachit – bez bliższych danych,
• Seladonit – melafiry, góra Bukowina,
• Skalenie – albit – występuje w trachitach, np. na górze Pustelnia,
• Syderyt – bez bliższych danych,
• Wad (porowata odmiana tlenkowych i wodorotlenkowych minerałów Mn) – melafiry, góra Bukowina,
• Zeolity – stilbit – w melafirach występują kryształy o rozmiarach do 5 mm,

Pod względem systematycznym 19 wymienionych minerałów reprezentuje następujące gromady:
 Tlenki i wodorotlenki – 3 minerały,
 Węglany – 6 minerałów,
 Krzemiany i glinokrzemiany – 10 minerałów.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w porównaniu np. do melafirów Gór Kaczawskich w tutejszych skałach nie występują tak typowe agaty.
REASUMUJĄC: większość minerałów okolic Kamiennej Góry występuje w melafirach. Na pewno warto spenetrować obszar góry Bukowina, łatwej do odnalezienia np. na mapach turystycznych. Informacje o rozprzestrzenieniu tych skał można znaleźć na szczegółowej mapie Sudetów w skali 1:25 000 z którą można zapoznać się np. w Państwowym Instytucie Geologicznym Oddział Dolnośląski we Wrocławiu lub Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
OBJAŚNIENIA:
MELAFIRY: są skałami z grupy bazaltów charakteryzującymi się teksturami migdałowcowi (pęcherzykowymi). Są zwykle starsze od typowych bazaltów i pochodzą z ery paleozoicznej. Mają jaśniejsze barwy niż typowe bazalty i nieco zmieniony wtórnie skład mineralny. W owych migdałach poszukiwać należy wymienionych minerałów.
GEODA: kuliste lub owalne skupienie minerałów w miejscu istniejącej poprzednio pustki skalnej. Geoda ma zwykle budowę koncentryczną, w środku często zachowuje wolna przestrzeń nie zapełniona minerałami. Ściany geody pokryte są najczęściej szczotką krystaliczną różnych minerałów.
TRACHITY: są wylwnymi odpowiednikami sjenitów. Najczęściej mają jasnoszarą barwę, wyraźną strukturę porfirową i teksturę masywną, bezładną lub fluidalną.

LITERATURA:
J. Lis, H. Sylwestrzak. Minerały Dolnego Śląska. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1986.

Ten wpis został opublikowany w kategorii minerały. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz