O mnie

Adres:

Dr Stanisław Piotrowski
Ul. Łużycka 4/15
59-300 Lubin
Tel. 600 631 652
Email: stanislaw.piotrowski@vp.pl

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2013-2015 – studia doktoranckie z Historii Kościoła; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.
 • Od      kwietnia 2010 r.  – renta z      możliwością podjęcia pracy.
 • X/2009      – I/2010 – Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie, adiunkt.
 • Od X      2006 –  30.06.2009 – Wyższa Szkoła      Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu ; adiunkt, prodziekan      Wydziału Ochrona Dóbr Kultury.
 • 2004      – 2006 –  Biegły z listy Wojewody      dolnośląskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
 • 12.11.1987      – 30.09.2004 – Uniwersytet Szczeciński (asystent w Katedrze Geologii Morza      i Pobrzeża – 12.11.1987 – 30.09.1989); starszy asystent – 01.10.1989 – IX      1995 oraz adiunkt w Instytucie Nauk o Morzu – 01.10.1995  – 30.09.2004; kierownik Muzeum      Geologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego – VI 1994 – 01. 2001.
 • 01.11.2000      – 2.03.2001 – równolegle z pracą na US – nauczyciel geografii w Zespole      Szkół Nr 5 w Szczecinie.
 • 22.04.1996      – 31.10.1998 – równolegle z pracą na US – Ekolog Wojewódzki w Urzędzie      Wojewódzkim w Szczecinie.
 • 01.09.1991      – 31.08.1992 – równolegle z pracą na US – nauczyciel geografii w Szkole      Podstawowej i LO nr 50 w Szczecinie.
 • 5.05.1986      – 28.04.1987 – służba wojskowa.
 • 28.05      – 11.11.1987 – Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C.Hartwig      Warszawa, o/Wrocław – spedytor miedzynarodowy
 • 30.08.1983      – 28.04.1987 – KGHM, Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum” we      Wrocławiu – geolog.

WYKSZTAŁCENIE

 • 2008      r. – Certyfikat uczestnictwa w Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz      Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.
 • 2000      R. – Uprawnienia  Biegłego  z listy Wojewody dolnośląskiego w      zakresie ocen oddziaływania na środowisko       (Nr WD-215).
 • 1995      r. – Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geologii. Wydział Nauk Przyrodniczych      Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 1987      r. – Mgr teologii. Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu.
 • 1985      r. – III stopień inżyniera górniczego. Tytuł nadany przez Ministerstwo      Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
 • 1983      r. – Mgr geologii; specjalizacja geologia stratygraficzno-poszukiwawcza.      Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 1977      r. – Matura w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Legnicy.

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 • Polskie      Towarzystwo Geologiczne – od 1984 roku.
 • Polskie      Towarzystwo Malakologiczne – od 1991 roku.
 • Utworzenie      i kierowanie dwoma kołami naukowymi studentów na US: Koło Naukowe      Geografów i Koło Naukowe Geologów.

 

DODATKOWE KWALIFIKACJE

 • Znajomość      języków obcych: rosyjski – bardzo dobra; angielski, niemiecki i esperanto      – znajomość średnia; greka, łacina, hebrajski – podstawy.
 • Obsługa      komputera – bardzo dobra – Word, Excel, Statistica i inne.

 

OSIĄGNIĘCIA

 • 2000      r. – Brązowy Krzyż Zasługi
 • Dwa      wyróżnienia dla promotora prac magisterskich:

 

– 1999 r. – I nagroda Ministra Środowiska w konkursie „Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody.

– 1998 r. – III nagroda Wojewody Szczecińskiego w konkursie „Najlepsze prace magisterskie na rzecz regionu”

 

ZAINTERESOWANIA

 • Kolekcjonowanie      minerałów.
 • Turystyka      górska.
 • Biegi      i narciarstwo.
 • Ekologia      i ochrona środowiska.
 • Dziedzictwo      kulturowe Dolnego Śląska
 • Dawne      zawody rzemieślnicze na Dolnym Śląsku.
 • Górnictwo      na Dolnym Śląsku.
 • Ekoturystyka      na Dolnym Śląsku z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego.
 • Edukacja      dzieci i młodzieży w zakresie ochrony litosfery.

 

Dodaj komentarz