ZAGÓRZE ŚLĄSKIE – JEZIORO BYSTRZYCKIE

Apatyt – w pegmatytach kordierytowych w gnejsie, niedaleko zapory na Bystrzycy; niewielkie ilości zaliczane do minerałów pierwszej generacji. Michałkowa k/Zagórza Śląskiego – w podobnych skałach, zielone słupki kilkumilimetrowej długości.

Aragonit – w gnejsach koło zapory; drobne słupki.

Baryt – w bocznej dolinie powyżej ujścia potoku Młynówka występują ślady robót górniczych, na zwałach których wystepują okruchy barytu ze śladowym okruszcowaniem kruszcami Zn i Pb. W okolicy wystepują żyły barytowo-kwarcowe przecinające gnejsy. Wystepuje w nich biały, grubokrystaliczny baryt o pokroju tabliczkowym.

Dysten – nad jeziorem koło przystani odsłonięcie granulitu ze słupkami dystenu o długości do 1,8 mm. Wokół słupków otoczka muskowitu. Również powyżej ujścia Młynówki w granulitach obecnych w gnejsach migmatycznych czerwony granat i zielonkawy dysten o średnicy do 1 cm.

Galena – na zachód od Góry Zamkowej, w barycie wraz z blendą cynkową i pirytem.

Granaty – przy drodze nad jeziorem, w pobliżu przystani wodnej odsłaniają się jasnoszare granulity, w których występują brunatne ziarna granatów do 1mm średnicy, a w porfiroblastach osiągają rozmiary 3-8 mm. Zawartość granatów dochodzi do blisko 17% objętościowych skały. Granaty zawieraj a liczne wrostki kwarcu, skalenia, biotytu, rutylu i dystenu widoczne pod mikroskopem. Znacznie rzadsze w granulitach są ziarna dystenu. Po południowej stronie jeziora występują odsłonięcia migmatytów z podrzędnym występowaniem amfibolitów, piribolitów i skał biotytowo-hornblendowych lokalnie z granatami.

Kordieryt – pomiędzy zaporą a pierwszym zakrętem, na lewym brzegu jeziora wystepuje pegmatyt skaleniowo-kwarcowo-biotytowy z kordierytem o wielkości do 7 cm. Minerał ten jest barwy szaroniebieskiej z fioletowym odcieniem o szklistym połysku. Ziarna często są spękane a w szczelinach występują agregaty pinitu – mieszanina muskowitu, chlorytu i serpentynu.

Magnetyt – akcesoryczny w granulitach. Również w pegmatytach z zachodniego zbocza doliny koło zapory, akcesoryczny razem z pirotynem.

Piryt –  na zachód od Góry Zamkowej, w barycie.

Sillimanit – w rejonie Zagórza Śląskiego w gnejsach migmatytowych, np. na zachodnim zboczu Góry Babi Kamień.

Mikroklin – w pegmatycie w gnejsach, często w zrostach z kwarcem, niekiedy z przerostami białego albitu, np. okolice Lubachowa i Michałkowa.

Oligoklaz – w okolicach Zagórza Śląskiego, w granulitach ksenoblasty do 0,4 mm średnicy.

 Turmaliny – po lewej stronie jeziora w pegmatytach czarne promieniste skupienia. Również w pegmatytach kordierytowych.  Blisko zachodniego brzegu zapory, na zboczach wzgórza Kurzętnik (442 m n.p.m.) znajduje się grupa wysokich skałek (30-40 m)  gnejsowych i migmatytowych. Wśród migmatytów obecne są kilkumetrowe wkładki ciemnozielonych amfibolitów przewarstwionych gruboziarnistymi wapieniami krystalicznymi. Około 30 m na południe od zapory odsłaniają się czarne serpentynity przecięte soczewką pegmatytu kordierytowego o miąższości do 0,5 m. Pegmatyt został niemal całkowicie wyeksploatowany, a jego głównymi składnikami były:

– szary kwarc,

– kremowe skalenie,

– biotyt,

kordieryt: słupki i ziarna o barwie niebieskoszarej i o długości do 8 cm.

Kordieryt i biotyt grupowały się głównie w brzeżnej partii pegmatytu. Wewnętrzną część pegmatytu budowały kilkucentymetrowe słupki turmalinu (szerl) i słupki zielonego apatytu.

Dalej na południe od zapory, przy scieżce nad jeziorem, odsłaniają się  inne żyły pegmatytowe z czarnymi kryształami turmalinu o długości do 10 cm.

Migmatyty bryłowe – około 300 m od zapory, na południe, odsłaniają się migmatyty bryłowe. Na jasnym tle leukosomu migmatytowego widoczne są kilknastocentymetrowe „bochenki” migmatytów warstwkowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Geologia, minerały. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz