WOJCIESZÓW-POŁOM

WOJCIESZÓW – GÓRA POŁOM
Wojcieszów jest od dawna ośrodkiem przemysłu wapienniczego. O zamożności tej miejscowości mogą świadczyć choćby pałace, których jest aż pięć!!! I nie znam drugiej takiej miejscowości, w której byłoby aż tyle obiektów pałacowych. A na dodatek jest tu także pięknie zachowana szubienica kamienna położona nad nieczynnym obecnie kamieniołomem „Gruszka”.
Góra Połom zbudowana jest z wapieni wojcieszowskich – dolny kambr. Typowe te skały mają barwę jasnoszarą w odcieniach od kremowego, poprzez różowy. Lokalnie w ich obrębie występują wkładki skał ilasto-mułkowych.
Na Górze Połom można zebrać duże bryły grubokrystalicznego kalcytu (CaCO3) zbudowane z warstewek o różnej barwie; od przezroczystych poprzez białe aż do brązowych. Tu cechą charakterystyczną są idealnie płaskie powierzchnie łupliwości kalcytu o jedwabistym połysku. Z kolei powierzchnie spękań w wapieniach wojcieszowskich pokryte są ładnie wykształconymi szczotkami kalcytu, a wielkość pojedynczch kryształów dochodzi do 5 cm. Zazwyczaj mają one postać trójkątnych ostrosłupów. Ich barwa jest z reguły biała, fioletowa, żółtobrunatna. Rzadko kryształy są przezroczyste.
Nie tylko na Górze Połom, ale w całym rejonie Wojcieszowa, na dużą skalę rozwinięte są zjawiska krasowe – jaskinie na Miłku, w kamieniolomie „Gruszka”. Na Górze Połom znanych jest kilkanaście jaskiń, a postęp robót eksploatacyjnych ciągle odsłania nowe. Jedną z większych jaskiń jest „Jaskinia Północna” – olbrzymia sala o długości około 60 m, szerokości około 20 m i wysokości około 5-8 m. Z reguły na ścianach jaskiń spotyka się bogatą szatę naciekową: stalaktyty, stalagmity, draperie, nacieki grzybkowe itd. W osadach nagromadzonych na dnie jaskiń znaleziono liczne kości zwierząt plejstoceńskich: niedźwiedź jaskiniowy, hiena, jeleń, żubr. Znajdują się tutaj też liczne ślady ognisk rozpalanych przez człowieka jaskiniowego z okresu paleolitu.
Będąc na Górze Połom warto wybrać się do nieczynnego kamieniołomu na Górze Miłek. Należy zejść do przystanku PKP Wojcieszów Górny, a następnie niżej do mostu na Kaczawie. Idąc około 50 m lewym brzegiem rzeki, w jej górę, skręcamy pomiędzy zabudowaniami w ścieżkę idącą w kierunku Miłka. Po około 50 m lekkim podejściem dochodzimy do leśnej ścieżki biegnącej u podstawy góry. Idą w prawo ścieżką po około 800 m dochodzimy do nieczynnego kamieniolomu „Miłek”. Przy wejściu na lewo około 15 m występuje stromo zapadająca żyła kalcytowa o blisko 50 cm miąższości. Na spągu wyrobiska poniżej żyły można zebrać bardzo ładnie wyglądające kryształy kalcytu, nawet kilkucentymetrowe, najczęściej białe z hematytową (wisniową) otoczką.
Podczas któregoś tam pobytu w Wojcieszowie trafiłem u miejscowego kolekcjonera na bardzo ładny kryształ pirytu o wielkości 1 cm w łupku zieleńcowym. Okaz oczywiście nabyłem. Z jego zapewnień wynikało, że znalazł go na kotakcie wapieni wojcieszowskich z zieleńcami na Górze Połom. Niestety mnie podobne znalezisko w terenie na trafiło się . Jeżeli to prawda to może warto dalej szuakć. Powodzenia. Polecam również odwiedziny u miejscowych kamieniarzy, gdzie można pozyskać ładne płytki z różnych odmian wapeni wojcieszowskich.
Ale Góra Połom i okoliczne nieczynne kamieniołomy wapieni wojcieszowskich to nie tylko kalcyty, ale wystepowanie także kilku innych minerałów:
– antymionit – na wzgórzu Cisowiec, górze Rudzianka oraz na N zboczu góry Połom w grubokrystalicznych żyłach kalcytu przecinających wapienie, próżnie po antymonicie do 10 cm długości i 0,25 lub 0,5 cm miąższości. Potwierdzeniem, że był to antymonit było znalezienie jasnosiarkowożółtej pylastej ochry antymonowej. Próżnie były też przyprószone pyłem błyszczu żelaza,
– azuryt – na wapieniu góry Połom i górze Osełka, wraz z malachitem, z przeobrażenia drobnych gniazd kruszcowych zawierających galenę, piryt i tetraedryt,
– dolomit – w wapieniach wojcieszowskich, jako żyłki, żółtawy lub różowy, niekiedy zdolomityzowane całe warstwy wapienia, miąższości kilku metrów. Dolomityzacji towarzyszy sylifikacja,
– galena – na górze Połom i górze Osełka, drobne gniazda galeny razem z pirytem i tetraedrytem,
– hematyt – sporadycznie,
– malachit – w wapieniach z góry Połom i góry Osełka wraz z azurytem,
– piryt – drobne gniazdka pirytu i innych siarczków,
– tetraedryt – w wapieniach drobne gniazda, wraz z galeną i pirytem, zwykle przeobrażone w malachit i azuryt.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Geologia, minerały. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz