MINERAŁY RADZIMOWIC

785efaf908MINERAŁY RADZIMOWIC
Stanisław Piotrowski
Pod względem budowy geologicznej Radzimowice k/Mysłowa (Stara Góra, niem. Altenberg) leżą na obszarze metamorfiku kaczawskiego. Okolice zbudowane są z łupków serycytowo-kwarcowych, albitowo-kwarcowych, zieleńców oraz wapieni krystalicznych. Od nazwy wsi występujące w Górach Kaczawskich łupki nazywane są „radzimowickimi”. Skały metamorficzne wieku staropaleozoicznego (kambr-ordowik) przecięte są karbońskimi ryolitami (porfirami). Kontakt ryolitów oraz skał metamorficznych poprzecinany jest żyłami polimetalicznymi, zawierającymi głównie miedź, srebro, ołów, arsen i in.
Na terenie objętym przez szczyt Żeleźniaka występują następujące minerały:
1. Aikinit.
2. Akantyt.
3. Ałun potasowy.
4. Amfibole – hornblenda.
5. Amfibole – glaukofan.
6. Ankeryt.
7. Antymonit.
8. Apatyt.
9. Arsenopiryt.
10. Baryt.
11. Bizmut rodzimy.
12. Bornit.
13. Boulangeryt.
14. Burnonit.
15. Cerusyt.
16. Chalkopiryt.
17. Chalkozyn.
18. Dickit.
19. Dolomit.
20. Epidot.
21. Allanie.
22. Fluoryt.
23. Friebergit.
24. Galena.
25. Grafit.
26. Hematyt.
27. Jamestonit.
28. Kalcyt.
29. Kaolinit.
30. Kobaltyn.
31. Kowelin.
32. Kubanit.
33. Kupryt.
34. Kwarc.
35. Chalcedon.
36. Opal.
37. Limonit.
38. Linneit.
39. Magnetyt.
40. Malachit.
41. Markasyt.
42. Miedź rodzima.
43. Muskowit.
44. Biotyt.
45. Pirotyn.
46. Piryt.
47. Pitticyt.
48. Rutyl.
49. Serpentyn.
50. Sfaleryt.
51. Skalenie – ortoklaz.
52. Skalenie – albit.
53. Skalenie oligoklaz.
54. Skalenie – andezyn.
55. Skalenie – labrador.
56. Stanin.
57. Syderyt.
58. Tetraedryt.
59. Valleriit.
60. Wurcyt.
61. Złoto (ale nie rodzime, średnio w rudach występuje 5-8 g Au/t, a w pojedynczych próbkach nawet do 30 g Au/t).
Bogaty zespół kruszców tworzą głównie: arsenopiryt, piryt, sfaleryt, galena, tetraedryt, chalkopiryt, burnonit, boulangeryt, jamestonit, markasyt, pirotyn, kobaltyn.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Geologia, minerały. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz